Strefa specjalisty

Najnowsze artykuły

 1. Patotreści w Internecie – potencjalne skutki

  Autorzy raportu z badań, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na temat rozpowszechnienia zjawiska patotreści w Internecie (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 2. Patotreści w Internecie – skala zjawiska

  Pojawianie się informacji o poczynaniach patostreamerów na ogólnodostępnych portalach internetowych w sposób naturalny rodzi pytanie o granice (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 3. Scenariusz zajęć promujących aplikację: Znajdziesz mnie? Aplikacja edukacyjna dla młodzieży

  Scenariusz zajęć jest propozycją dla nauczycieli i innych specjalistów pracujących z młodzieżą. Jego celem jest przeciwdziałanie używaniu (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga SochockaKinga Sochocka
 4. Czym jest mentalizacja?

  Ludzie, żeby się zrozumieć i porozumieć bezustannie tworzą teorie umysłu. Oznacza to, że zastanawiają się nad tym, jak działają umysły (…)

  Strefa specjalistyCzarno-białe zdjęcie portretowe kobiety
  Iwona JóźwiakIwona Jóźwiak
 5. Emocje i stres w życiu nastolatka

  Czasami można mieć poczucie, że nastolatek potrafi sobie radzić z różnymi przeciwnościami losu niemal tak samo, jak robi to osoba dorosła. (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 6. Emocje i zachowania ryzykowne w życiu nastolatka

  Ile w nastolatku jest jeszcze dziecka, a ile dorosłego? Kiedy w nastolatku kończy się dziecko, a zaczyna dorosły człowiek? Podobne pytania (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 7. Konflikt i klimat emocjonalny w rodzinie a przebieg adaptacji dzieci 
w środowisku, cz. 2

  Nierozwiązywane w sposób konstruktywny sytuacje trudne i konfliktowe w rodzinie wpływają na sytuację psychologiczną i społeczną dzieci, (…)

  Strefa specjalistyChłopcy bawiący się w basenie
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 8. Konflikt i klimat emocjonalny w rodzinie a przebieg adaptacji dzieci 
w środowisku, cz. 1

  Więź dziecka z rodzicami ma podstawowy wpływ na jego rozwój. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania do bliskich decyduje nie tylko o tym, jak (…)

  Strefa specjalistyDzieci bawiące się w parku
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 9. Teoria przywiązania – część III

  W 1965 roku uczennica i współpracowniczka Johna Bowlbiego, Mary Ainsworth, stworzyła procedurę służącą określeniu stylu przywiązania (…)

  Strefa specjalisty
  AvatarJulia Jastrzębska
 10. Kilka słów o pracy z dziećmi z grup podwyższonego ryzyka (cz.2)

  Szczególnie w sytuacji, w której w rodzinie dziecka dochodzi do częstych sytuacji konfliktowych, zachowań przemocowych między rodzicami (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga SochockaKinga Sochocka
 11. Alkohol pociąga za sobą większe szkody społeczne niż inne substancje

  Po zsumowaniu szkód indywidualnych i społecznych alkohol okazał się najbardziej szkodliwy spośród legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych. (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 12. Kilka słów o pracy z dziećmi z grup podwyższonego ryzyka (cz.1)

  Niezależenie od wieku, dzieci i młodzież, aby móc radzić sobie z codziennymi problemami, rozwijać się, uczyć potrzebują mieć wokół (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga SochockaKinga Sochocka
 13. Teoria przywiązania – część II

  Jednym z kluczowych pojęć w teorii Johna Bowlbiego jest termin „bezpieczna baza”. Bowlby uważał, że dziecko potrzebuje, żeby matka (…)

  Strefa specjalisty
  AvatarJulia Jastrzębska
 14. Słowniczek terminów i pojęć z zakresu ewaluacji

  W literaturze z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży często można spotkać się z różnymi określeniami dotyczącymi (…)

  Strefa specjalisty
 15. Teoria przywiązania – część I

  Teoria przywiązania powstała w latach 50. XX wieku i od tego czasu stosowano ją do objaśniania bardzo wielu zjawisk z zakresu szeroko rozumianego (…)

  Strefa specjalisty
  AvatarJulia Jastrzębska
 16. Działania profilaktyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym

  Rozmowa z prof. dr hab. Marią Deptułą. Czym charakteryzuje się profilaktyka zachowań ryzykownych na różnych etapach rozwoju dziecka? Jaką (…)

  Strefa specjalisty
 17. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a się nauczę.

  Prowadzenie zajęć profilaktycznych daje większą swobodę działania aniżeli np. typowe zajęcia szkolne. Sprzyjają one wykorzystywaniu (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 18. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. IV

  W pracy z grupą przydatna może okazać się Metoda Zdobywania Sprawności, opracowana w placówce socjoterapeutycznej Świetlica Świętego (…)

  Strefa specjalisty
  Anna DąbkowskaAnna Dąbkowska
 19. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część VI

  Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami sprawcy przemocy jest początkiem wspólnej pracy profilaktycznej i pomocy ofierze oraz sprawcy. W interwencji (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota MacanderDorota Macander
 20. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. III

  Przykładem metody, która bazuje na zamianie problemu na umiejętności jest program „Dam radę” opracowany przez psychiatrę i psychoterapeutę (…)

  Strefa specjalisty
  Anna DąbkowskaAnna Dąbkowska
 21. Słowniczek pojęć profilaktycznych cz. III

  W ostatnim odcinku mini-cyklu przedstawiamy definicje strategii uzupełniających. Warto przypomnieć, że zaleca się, aby łączyć je ze strategiami (…)

  Strefa specjalisty
 22. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część V

  Zdarza się, że rodzice nie są świadomi tego, że ich dziecko doświadcza przemocy. W takiej sytuacji spotkanie z nimi może stać dopiero (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota MacanderDorota Macander
 23. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. II

  W diagnozie warto znaleźć miejsce na określenie umiejętności, którymi dziecko już sprawnie się posługuje (zasoby) oraz takie, których (…)

  Strefa specjalisty
  Anna DąbkowskaAnna Dąbkowska
 24. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część IV

  Uczeń ma możliwość opowiedzenia tego, co według niego wydarzyło się, w jaki sposób postrzega on swoje zachowanie. Można dopytać o powody (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota MacanderDorota Macander
 25. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. I

  W pracy z dziećmi, wychowawcy i terapeuci dokonują diagnozy funkcjonowania dziecka i grupy. W jej ramach zastanawiają się, w jaki sposób (…)

  Strefa specjalisty
  Anna DąbkowskaAnna Dąbkowska
 26. Słowniczek pojęć profilaktycznych cz. II

  Kontynuując prezentację rozróżnień dotyczących strategii profilaktycznych, poniżej przedstawiamy definicje opisujące strategie wiodące. (…)

  Strefa specjalisty
 27. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część III

  Uczeń – ofiara przemocy rówieśniczej potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia, a także zapewnienia, że szkoła podejmie odpowiednie (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota MacanderDorota Macander
 28. Neuropsychologiczne skutki krzywdzenia

  Choć badania zmian w strukturze i funkcjonowaniu układu nerwowego zachodzących pod wpływem chronicznej przemocy nie są nowe, obecnie zaobserwować (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina GołaskaPaulina Gołaska
 29. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część II

  Agresywne zachowania uczniów często zdarzają się podczas przerw, na korytarzu szkolnym lub na boisku. Nauczyciel powinien przede wszystkim (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota MacanderDorota Macander
 30. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część I

  Zachowania agresywne i/lub przemocowe dzieci i młodzieży przyjmują różne formy, np. wulgarne słownictwo, obmawianie, wyszydzanie, izolowanie (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota MacanderDorota Macander
 31. Słowniczek pojęć profilaktycznych cz. I

  W profilaktyce odwołującej się do podstaw naukowych wyróżnia się strategie profilaktyczne. Strategie te dzieli się na wiodące i uzupełniające. (…)

  Strefa specjalisty
 32. Czym jest przemoc emocjonalna?

  O krzywdzeniu emocjonalnym mówi się coraz więcej i częściej. Wydaje się, że jest to skutek zwiększającej się popularności badań neuropsychologicznych, (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina GołaskaPaulina Gołaska
 33. Profilaktyka – wybór pojęć i terminów

  Dawniej, w odniesieniu do profilaktyki, używano takich określeń jak: profilaktyka pierwszego stopnia (pierwszorzędowa), drugiego stopnia (…)

  Strefa specjalisty
 34. Zajęcia profilaktyczne – budowanie sytuacji edukacyjnej cz. 2

  Młodzi ludzie potrzebują czuć, że mają wpływ na swoją sytuację. W takich okolicznościach chętniej podejmują współpracę z realizatorem (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 35. Zajęcia profilaktyczne – budowanie sytuacji edukacyjnej cz. 1

  Osobiste zaangażowanie uczestników w prowadzone zajęcia jest tym, co zdecydowanie zwiększa skuteczność oddziaływań profilaktycznych wśród (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga SochockaKinga Sochocka
 36. Niebezpieczne mieszanki: alkohol i narkotyki

  Bywa, że młodzi ludzie pod wpływem chęci dostarczenia sobie dodatkowych wrażeń, np. podczas imprezy, eksperymentują, mieszając ze sobą (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere
 37. Samotność niszczy na poziomie komórkowym

  W 2016 roku telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Childline” w Wielkiej Brytanii odnotował ponad 4 tys. telefonów od młodych ludzi (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van LaereKarolina Van Laere

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek

Nasz portal korzysta z anonimowych plików Cookies w celu świadczenia lepszej jakości usług. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.