Strefa specjalisty

Najnowsze artykuły

 1. Jak skutecznie wspierać ucznia z ADHD? Wskazówki dla nauczycieli

  Wspieranie osób nieneurotypowych jest jednym z najtrudniejszych zadań dla pedagogów i psychologów. ADHD obejmuje całe spektrum rozmaitych (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Pietrzak
 2. Stres w życiu nastolatków i sposoby radzenia sobie z nim

  Badania międzynarodowe HBSC cyklicznie dostarczają danych o kondycji psychofizycznej nastolatków w wieku 11–15 lat, m.in. na temat doświadczanego (…)

  Strefa specjalisty
 3. Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o wojnie w Ukrainie? Wskazówki dla nauczycieli i specjalistów

  Doświadczenia graniczne, jakimi są śmierć czy zagrożenie życia, a teraz wojna w Ukrainie, wywołuje w nas lawinę silnych emocji, w tym (…)

  Strefa specjalisty
 4. Zachowania ryzykowne młodzieży w spektrum autyzmu

  Według dostępnych badań szacuje się, że osoby ze spektrum autyzmu stanowią około 1–2% populacji. Nadal brakuje badań, które mogłyby (…)

  Strefa specjalisty
  dr Michał T. Handzel,
  Agnieszka Warszawa
 5. Wsparcie dziecka w spektrum autyzmu na etapie edukacji przedszkolnej: wybrane aspekty pracy

  Jedną z podstawowych umiejętności, wymagających wsparcia w tym okresie, jest akceptowalne wyrażanie emocji. Dla wielu przedszkolaków ze (…)

  Strefa specjalisty
  Alicja Bogaczyk
 6. Wsparcie dziecka w spektrum autyzmu na etapie edukacji przedszkolnej: znaczenie relacji

  Poza wielością wyzwań, jakie charakteryzują pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym, coraz częściej się zdarza, że w przedszkolach pojawiają (…)

  Strefa specjalisty
  Alicja Bogaczyk
 7. Smoczek XXI wieku – mobilne urządzenia elektroniczne w życiu małych dzieci

  Korzystanie z urządzeń mobilnych przez ludzi stało się codziennością. Używamy ich w miejscu pracy, w szkole, w domu, w środkach komunikacji, (…)

  Strefa specjalisty
  Aneta Zdunek
 8. Parentyfikacja – skutki, rozpoznawanie i przeciwdziałanie

  Skutki parentyfikacji odbijają się właściwie w każdej sferze życia psychicznego i społecznego dziecka, potem już dorosłego. Dotyczy (…)

  Strefa specjalisty
 9. Parentyfikacja – ukryta forma przemocy dotykająca dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu i nie tylko

  Ucznia pracowitego, chętnego do pomocy innym, odpowiedzialnego, przygotowanego do zajęć, na którym zawsze możemy polegać, zwykliśmy stawiać (…)

  Strefa specjalisty
 10. Nadużywanie alkoholu w rodzinie a przemoc wobec dzieci i młodzieży

  W rodzinach z problem nadużywania alkoholu dochodzi do kumulowania się czynników ryzyka. Dzieci są bardziej narażone na doświadczanie przemocy (…)

  Strefa specjalisty
 11. Powrót do szkół. Od czego zacząć? Wskazówki dla nauczycieli

  Przeprowadzić uczniów przez postlockdownowy most, to podjąć się zadania, którego nikt nigdy wcześniej nie doświadczył. Nie ma żadnego (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota Czerwonka
 12. Młodzi ludzie zabierają głos w sprawie skutków izolacji. O raporcie Szkoły 2.0

  Raport o stanie zdrowia psychicznego uczennic i uczniów. Ocena zmian w wyniku pandemii Covid 19 został przygotowany przez młodych ludzi tworzących (…)

  Strefa specjalisty
 13. Rola wartości w kształtowaniu absolwenta szkoły

  Ważnym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Takie (…)

  Strefa rodzica
  Magdalena Wieczorek
 14. Pandemia a doświadczanie przez młodzież przemocy ze strony dorosłych i rówieśników

  Utrata bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym, problemy z realizacją piętrzących się zadań w trakcie nauki zdalnej (…)

  Strefa rodzica
  Karolina Van Laere
 15. Wartościowy program wychowawczo-profilaktyczny

  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki edukacyjnej jest przewodnikiem po działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Jego nadrzędnym (…)

  Strefa rodzica
  Magdalena Wieczorek
 16. Planowanie ewaluacji programu profilaktycznego

  Rosnąca liczba dzieci i młodzieży przejawiających problemy psychologiczne i społeczne oraz towarzyszące im zachowania problemowe zwiększają (…)

  Strefa rodzica
  Sabina Furgoł
 17. Edukacja on-line a higiena cyfrowa i relacje szkolne

  Edukacja zdalna wymusza na uczniach i nauczycielach znacznie częstsze korzystanie z cyfrowych narzędzi ekranowych (np. laptopa, komputera, (…)

  Strefa specjalisty
  Aneta Zdunek
 18. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na kondycję środowiska szkolnego?

  Pandemia koronawirusa spowodowała, że władze wielu państw podjęły szereg decyzji administracyjnych regulujących życie społeczno-gospodarcze, (…)

  Strefa specjalisty
  Aneta Zdunek
 19. Pozytywne oczekiwania wobec alkoholu i marihuany oraz ich dostępność wśród nastolatków – nowe wyniki badań

  Młodzi ludzie zdecydowanie częściej po użyciu substancji psychoaktywnych spodziewają pozytywnych niż negatywnych efektów. Po alkoholu (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 20. Picie alkoholu przez kobietę w ciąży – skutki dla dziecka

  Wiadomość o ciąży zazwyczaj powoduje, że kobiety zaczynają poświęcać więcej uwagi swojemu stylowi życia – stosują zdrową dietę, (…)

  Strefa specjalisty
  Aneta Zdunek
 21. Potrzebuję przyjaciół – o znaczeniu rówieśniczego wsparcia dla nastolatków

  Obok wsparcia ze strony rodziców w okresie adolescencji istotne stają się także wspierające relacje z rówieśnikami. Już od przedszkola (…)

  Strefa specjalisty
  Aneta Zdunek
 22. Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne

  Przebieg pandemii koronowirusa w Polsce jest, póki co, znacznie łagodniejszy niż we Włoszech, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych. Wydaje (…)

  Strefa specjalisty
  Sylwia Pawłowska
 23. Zajęcia edukacyjne online. Nowe wyzwania w pracy z dziećmi w dobie pandemii

  Edukacja w dobie pandemii to jedno z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi w okresie ostatnich lat przyszło zmierzyć się zarówno pracownikom (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 24. Pochwała bawienia się – kilka słów o koncepcji Donalda W. Winnicotta Cz. II

  Już w latach 20. XX wieku w Anglii psychoanalityczka Melanie Klein, a w Wiedniu Anna Freud, córka Zygmunta Freuda, opracowały metodę prowadzenia (…)

  Strefa specjalisty
  Julia Jastrzębska
 25. Pochwała bawienia się – kilka słów o koncepcji Donalda W. Winnicotta Cz. I

  Istnieje w naszej kulturze tendencja do rozróżniania zabawy i pracy, zabawy i obowiązków, zabawy i poważnych spraw. Uważamy zabawę za (…)

  Strefa specjalisty
  Julia Jastrzębska
 26. Trauma w okresie dzieciństwa i jej przejawy u nastolatków

  Traumatyczne zdarzenia z okresu dzieciństwa mogą prowadzić do rozwoju zespołu stresu pourazowego, którego konsekwencje przejawiają się (…)

  Strefa specjalisty
  Marta Komorowska
 27. O warunkach współpracy z rodziną, czyli pierwszeństwo diagnozy systemowej przed diagnozą funkcjonalną dziecka

  Jednym z podstawowych warunków efektywności działań terapeutycznych jest współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka/nastolatka. W przypadku (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Gołaska
 28. Jak postępować, gdy temat samookaleczeń pojawia się w szkole?

  Samookaleczenie jest objawem, nie zaś głównym problemem, z którym zmaga się nastolatek. Sygnalizuje ono, że młody człowiek nie radzi (…)

  Strefa specjalisty
  Sylwia Pawłowska
 29. Samookaleczenia w szkole

  Trudno o dane pokazujące rzeczywistą skalę zjawiska, ale z badań przeprowadzonych wśród polskiej młodzieży w wieku 13 – 19 lat wynika, (…)

  Strefa specjalisty
  Sylwia Pawłowska
 30. Dobry kontakt, trzymanie się jasnych zasad i rozmawianie o skutkach picia alkoholu zapobiegają jego używaniu przez młodzież, cz. 2.

  Holenderscy naukowcy przeprowadzili badania na grupie ponad 800 nastolatków w wieku 12–16 lat sprawdzając, w jaki sposób restrykcyjne zasady (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 31. Dobry kontakt, trzymanie się jasnych zasad i rozmawianie o skutkach picia alkoholu zapobiegają jego używaniu przez młodzież, cz. 1.

  Wchodzenie dziecka w okres dorastania niesie za sobą nowe wyzwania dla rodziców i opiekunów, ale też dla innych dorosłych pracujących z (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 32. Myślenie szybkie – jak umysł pomaga nam tworzyć poczucie spójności i pewności?

  Ani jako profesjonaliści, ani jako osoby prywatne nie jesteśmy wolni do myślenia automatycznego. Zdaniem autorów koncepcji o dwóch systemach (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 33. Patotreści w Internecie – potencjalne skutki

  Autorzy raportu z badań, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na temat rozpowszechnienia zjawiska patotreści w Internecie (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 34. Patotreści w Internecie – skala zjawiska

  Pojawianie się informacji o poczynaniach patostreamerów na ogólnodostępnych portalach internetowych w sposób naturalny rodzi pytanie o granice (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 35. Scenariusz zajęć promujących aplikację: Znajdziesz mnie? Aplikacja edukacyjna dla młodzieży

  Scenariusz zajęć jest propozycją dla nauczycieli i innych specjalistów pracujących z młodzieżą. Jego celem jest przeciwdziałanie używaniu (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga Sochocka
 36. Czym jest mentalizacja?

  Ludzie, żeby się zrozumieć i porozumieć bezustannie tworzą teorie umysłu. Oznacza to, że zastanawiają się nad tym, jak działają umysły (…)

  Strefa specjalistyCzarno-białe zdjęcie portretowe kobiety
  Iwona Jóźwiak
 37. Emocje i stres w życiu nastolatka

  Czasami można mieć poczucie, że nastolatek potrafi sobie radzić z różnymi przeciwnościami losu niemal tak samo, jak robi to osoba dorosła. (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 38. Emocje i zachowania ryzykowne w życiu nastolatka

  Ile w nastolatku jest jeszcze dziecka, a ile dorosłego? Kiedy w nastolatku kończy się dziecko, a zaczyna dorosły człowiek? Podobne pytania (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 39. Konflikt i klimat emocjonalny w rodzinie a przebieg adaptacji dzieci w środowisku, cz. 2

  Nierozwiązywane w sposób konstruktywny sytuacje trudne i konfliktowe w rodzinie wpływają na sytuację psychologiczną i społeczną dzieci, (…)

  Strefa specjalistyChłopcy bawiący się w basenie
  Karolina Van Laere
 40. Konflikt i klimat emocjonalny w rodzinie a przebieg adaptacji dzieci w środowisku, cz. 1

  Więź dziecka z rodzicami ma podstawowy wpływ na jego rozwój. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania do bliskich decyduje nie tylko o tym, jak (…)

  Strefa specjalistyDzieci bawiące się w parku
  Karolina Van Laere
 41. Teoria przywiązania – część III

  W 1965 roku uczennica i współpracowniczka Johna Bowlbiego, Mary Ainsworth, stworzyła procedurę służącą określeniu stylu przywiązania (…)

  Strefa specjalisty
  Julia Jastrzębska
 42. Kilka słów o pracy z dziećmi z grup podwyższonego ryzyka (cz.2)

  Szczególnie w sytuacji, w której w rodzinie dziecka dochodzi do częstych sytuacji konfliktowych, zachowań przemocowych między rodzicami (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga Sochocka
 43. Alkohol pociąga za sobą większe szkody społeczne niż inne substancje

  Po zsumowaniu szkód indywidualnych i społecznych alkohol okazał się najbardziej szkodliwy spośród legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych. (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 44. Kilka słów o pracy z dziećmi z grup podwyższonego ryzyka (cz.1)

  Niezależenie od wieku, dzieci i młodzież, aby móc radzić sobie z codziennymi problemami, rozwijać się, uczyć potrzebują mieć wokół (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga Sochocka
 45. Teoria przywiązania – część II

  Jednym z kluczowych pojęć w teorii Johna Bowlbiego jest termin „bezpieczna baza”. Bowlby uważał, że dziecko potrzebuje, żeby matka (…)

  Strefa specjalisty
  Julia Jastrzębska
 46. Słowniczek terminów i pojęć z zakresu ewaluacji

  W literaturze z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży często można spotkać się z różnymi określeniami dotyczącymi (…)

  Strefa specjalisty
 47. Teoria przywiązania – część I

  Teoria przywiązania powstała w latach 50. XX wieku i od tego czasu stosowano ją do objaśniania bardzo wielu zjawisk z zakresu szeroko rozumianego (…)

  Strefa specjalisty
  Julia Jastrzębska
 48. Działania profilaktyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym

  Rozmowa z prof. dr hab. Marią Deptułą. Czym charakteryzuje się profilaktyka zachowań ryzykownych na różnych etapach rozwoju dziecka? Jaką (…)

  Strefa specjalisty
 49. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a się nauczę.

  Prowadzenie zajęć profilaktycznych daje większą swobodę działania aniżeli np. typowe zajęcia szkolne. Sprzyjają one wykorzystywaniu (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 50. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. IV

  W pracy z grupą przydatna może okazać się Metoda Zdobywania Sprawności, opracowana w placówce socjoterapeutycznej Świetlica Świętego (…)

  Strefa specjalisty
  Anna Dąbkowska
 51. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część VI

  Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami sprawcy przemocy jest początkiem wspólnej pracy profilaktycznej i pomocy ofierze oraz sprawcy. W interwencji (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota Macander
 52. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. III

  Przykładem metody, która bazuje na zamianie problemu na umiejętności jest program „Dam radę” opracowany przez psychiatrę i psychoterapeutę (…)

  Strefa specjalisty
  Anna Dąbkowska
 53. Słowniczek pojęć profilaktycznych cz. III

  W ostatnim odcinku mini-cyklu przedstawiamy definicje strategii uzupełniających. Warto przypomnieć, że zaleca się, aby łączyć je ze strategiami (…)

  Strefa specjalisty
 54. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część V

  Zdarza się, że rodzice nie są świadomi tego, że ich dziecko doświadcza przemocy. W takiej sytuacji spotkanie z nimi może stać dopiero (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota Macander
 55. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. II

  W diagnozie warto znaleźć miejsce na określenie umiejętności, którymi dziecko już sprawnie się posługuje (zasoby) oraz takie, których (…)

  Strefa specjalisty
  Anna Dąbkowska
 56. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część IV

  Uczeń ma możliwość opowiedzenia tego, co według niego wydarzyło się, w jaki sposób postrzega on swoje zachowanie. Można dopytać o powody (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota Macander
 57. Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. I

  W pracy z dziećmi, wychowawcy i terapeuci dokonują diagnozy funkcjonowania dziecka i grupy. W jej ramach zastanawiają się, w jaki sposób (…)

  Strefa specjalisty
  Anna Dąbkowska
 58. Słowniczek pojęć profilaktycznych cz. II

  Kontynuując prezentację rozróżnień dotyczących strategii profilaktycznych, poniżej przedstawiamy definicje opisujące strategie wiodące. (…)

  Strefa specjalisty
 59. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część III

  Uczeń – ofiara przemocy rówieśniczej potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia, a także zapewnienia, że szkoła podejmie odpowiednie (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota Macander
 60. Neuropsychologiczne skutki krzywdzenia

  Choć badania zmian w strukturze i funkcjonowaniu układu nerwowego zachodzących pod wpływem chronicznej przemocy nie są nowe, obecnie zaobserwować (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Gołaska
 61. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część II

  Agresywne zachowania uczniów często zdarzają się podczas przerw, na korytarzu szkolnym lub na boisku. Nauczyciel powinien przede wszystkim (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota Macander
 62. Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część I

  Zachowania agresywne i/lub przemocowe dzieci i młodzieży przyjmują różne formy, np. wulgarne słownictwo, obmawianie, wyszydzanie, izolowanie (…)

  Strefa specjalisty
  Dorota Macander
 63. Słowniczek pojęć profilaktycznych cz. I

  W profilaktyce odwołującej się do podstaw naukowych wyróżnia się strategie profilaktyczne. Strategie te dzieli się na wiodące i uzupełniające. (…)

  Strefa specjalisty
 64. Czym jest przemoc emocjonalna?

  O krzywdzeniu emocjonalnym mówi się coraz więcej i częściej. Wydaje się, że jest to skutek zwiększającej się popularności badań neuropsychologicznych, (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Gołaska
 65. Profilaktyka – wybór pojęć i terminów

  Dawniej, w odniesieniu do profilaktyki, używano takich określeń jak: profilaktyka pierwszego stopnia (pierwszorzędowa), drugiego stopnia (…)

  Strefa specjalisty
 66. Zajęcia profilaktyczne – budowanie sytuacji edukacyjnej cz. 2

  Młodzi ludzie potrzebują czuć, że mają wpływ na swoją sytuację. W takich okolicznościach chętniej podejmują współpracę z realizatorem (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 67. Zajęcia profilaktyczne – budowanie sytuacji edukacyjnej cz. 1

  Osobiste zaangażowanie uczestników w prowadzone zajęcia jest tym, co zdecydowanie zwiększa skuteczność oddziaływań profilaktycznych wśród (…)

  Strefa specjalisty
  Kinga Sochocka
 68. Niebezpieczne mieszanki: alkohol i narkotyki

  Bywa, że młodzi ludzie pod wpływem chęci dostarczenia sobie dodatkowych wrażeń, np. podczas imprezy, eksperymentują, mieszając ze sobą (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere
 69. Samotność niszczy na poziomie komórkowym

  W 2016 roku telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Childline” w Wielkiej Brytanii odnotował ponad 4 tys. telefonów od młodych ludzi (…)

  Strefa specjalisty
  Karolina Van Laere

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek