Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część III

Uczeń – ofiara przemocy rówieśniczej potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia, a także zapewnienia, że szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. Często przeżywa poczucie poniżenia i upokorzenia, lęk, rozpacz i smutek. Czytaj dalej

ArtykułyDorota Macander

Rozmowa z uczniem – ofiarą przemocy/agresji

 • Wyjaśnienie uczniowi, na czym będzie polegała interwencja, jak i kiedy zostaną powiadomieni rodzice.
  Ważne jest, aby rozmowę interwencyjną rozpocząć od uspokojenia ucznia, który jest ofiarą, aby nie obawiał się, że zostanie ukarany i nie obwiniał się za nią. Zawsze o sytuacjach zagrażających dziecku powinni być zawiadomieni jego rodzice oraz zapoznani z działaniami, które podjął przedstawiciel szkoły.
 • Wsparcie emocjonalne – pomoc w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami (np. rozpoznanie i nazwanie emocji, omówienie sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia).
  Uczeń – ofiara przemocy rówieśniczej potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia, a także zapewnienia, że szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. Często przeżywa poczucie poniżenia i upokorzenia, lęk, rozpacz i smutek. Może także wstydzić się i czuć winny, że nie potrafił sobie poradzić. W tej sytuacji należy zadbać o stworzenie bezpiecznych warunków do rozmowy, akceptować wszelkie uczucia dziecka, zachęcić do przedstawienia jego własnej perspektywy.
 • Udzielenie porady – budowanie poczucia sprawstwa.
  Podczas rozmowy ważne jest ustalenie form doznawanej agresji bądź przemocy i wstępnej oceny sytuacji psychologicznej dziecka, po to, aby móc dostosować dalsze działania do jego potrzeb i możliwości (np. skierowanie dziecka na pogłębioną diagnozę i terapię do poradni psychologicznej, trening umiejętności psychospołecznych). Warto także wzmacniać w uczniu poczucie, że może mieć wpływ na swoją sytuację i omówić z nim jego propozycje zmiany oraz sposoby zadośćuczynienia krzywdzie wyrządzonej przez sprawcę.
  Jeśli jednak okaże się, że ofiara próbując bronić się, spowodowała jakieś szkody, powinna również ponieść konsekwencje (współmierne do czynu).
 • Omówienie z uczniem dalszego postępowania dorosłych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole.

Na zakończenie tego spotkania omówione zostają wszystkie kwestie, dotyczące dalszego postępowania specjalisty wobec ucznia: zachowanie dyskrecji i ograniczenie się do poinformowania o sytuacji osób zaangażowanych w pomoc dziecku, regularne spotkania monitorujące sytuację (np. raz w tygodniu) w celu omawiania z uczniem bieżącej sytuacji (czy jest poprawa, jaka, co się dzieje itp.). Należy również zapewnić ucznia o dostępności specjalisty oraz zaplanować np. działania profilaktyczne skierowane do całej klasy.

Nauczyciel interweniujący powinien przekazać wszelkie informacje o podjętych krokach wychowawcy klasy i specjaliście szkolnemu (jeśli nie on jest prowadzącym rozmowę) w celu dalszej pracy nad odbudowaniem poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów.

 

Strefa specjalisty: Przeczytaj również…

 1. Jak skutecznie wspierać ucznia z ADHD? Wskazówki dla nauczycieli

  Wspieranie osób nieneurotypowych jest jednym z najtrudniejszych zadań dla pedagogów i psychologów. ADHD obejmuje całe spektrum rozmaitych (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Pietrzak
 2. Stres w życiu nastolatków i sposoby radzenia sobie z nim

  Badania międzynarodowe HBSC cyklicznie dostarczają danych o kondycji psychofizycznej nastolatków w wieku 11–15 lat, m.in. na temat doświadczanego (…)

  Strefa specjalisty
 3. Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o wojnie w Ukrainie? Wskazówki dla nauczycieli i specjalistów

  Doświadczenia graniczne, jakimi są śmierć czy zagrożenie życia, a teraz wojna w Ukrainie, wywołuje w nas lawinę silnych emocji, w tym (…)

  Strefa specjalisty
 4. Zachowania ryzykowne młodzieży w spektrum autyzmu

  Według dostępnych badań szacuje się, że osoby ze spektrum autyzmu stanowią około 1–2% populacji. Nadal brakuje badań, które mogłyby (…)

  Strefa specjalisty
  dr Michał T. Handzel

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek