Gdzie szukać pomocy?

Dorośli nie powinni ignorować sytuacji, w których nastolatek sięga po substancje psychoaktywne, takie jak alkohol. Spożywanie alkoholu przez młodego człowieka niesie za sobą ryzyko utraty życia i zdrowia. Nastolatki będące pod jego wpływem częściej ulegają wypadkom, podejmują nieplanowane lub ryzykowne kontakty seksualne, stają się ofiarami lub sprawcami przestępstw i wykroczeń. W większości przypadków ustalenie jasnych zasad dotyczących (nie)picia alkoholu oraz rozmowy interwencyjne z nastolatkiem pozwalają na rozwiązanie problemu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których młody człowiek nadużywa alkoholu i zaczyna ponosić w związku z tym realne straty (traci pieniądze, ma problemy w szkole i w relacjach z bliskimi, popada w konflikty z prawem, ulega wypadkom itp.), pozostając jednocześnie bezkrytyczny wobec konsekwencji swoich działań. W takich przypadkach konieczny jest zazwyczaj kontakt ze specjalistą – psychologiem, pedagogiem lub terapeutą – który może pomóc nastolatkowi spojrzeć krytycznie na jego zachowanie oraz zmotywować go do zmiany.

Co warto wiedzieć na początek?

 • Zaangażowanie rodziców lub opiekunów w proces pomocy młodemu człowiekowi zwiększa szanse na jego poradzenie sobie z problemami.
 • Jeżeli rodzice/ opiekunowie wraz z dzieckiem skorzystają z konsultacji, diagnozy, porad czy terapii w ramach publicznej opieki zdrowotnej lub psychologiczno-pedagogicznej, nie poniosą kosztów finansowych. Natomiast w placówkach niepublicznych, takich jak spółdzielnie lekarskie, niepubliczne ośrodki terapii, prywatne gabinety lekarskie i terapeutyczne, pomoc udzielana jest odpłatnie.
 • Rozmowy ze specjalistą w trakcie procesu konsultacji służą poznaniu nastolatka i jego problemów oraz sytuacji rodzinnej. Na podstawie informacji zebranych od młodego człowieka i jego rodziców/ opiekunów specjalista może zaproponować dalszą pomoc, adekwatną do indywidualnych potrzeb młodego człowieka i jego rodziny.
  • Nastolatkowi pijącemu ryzykownie nierzadko wystarcza szczera rozmowa w trakcie kilku konsultacji. W takiej sytuacji specjalista może nie zaproponować dalszego wsparcia.
  • W przypadku, gdy młody człowiek pije szkodliwie i doświadcza strat związanych ze spożywaniem alkoholu, specjalista może zaproponować mu udział w cyklu spotkań w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej, czasem połączonej z psychoedukacją. W niektórych sytuacjach równolegle prowadzona jest terapia rodzinna lub konsultacje dla rodziców/ opiekunów.
  • Jeżeli nastolatek jednocześnie pije alkohol i eksperymentuje z innymi substancjami psychoaktywnymi, ma zaburzenia zachowania lub istnieje ryzyko uzależnienia się, może on zostać skierowany przez specjalistę na leczenie w ośrodku stacjonarnym.

W jakich placówkach warto szukać pomocy?

Nastolatki wymagają pomocy terapeutycznej w formie dostosowanej do ich okresu rozwojowego. W związku z tym, poszukując wsparcia, warto skorzystać z doświadczenia specjalistów pracujących z młodzieżą. Jeżeli jednak w miejscu zamieszkania nastolatka nie funkcjonuje placówka oferująca profesjonalną pomoc dla tej grupy odbiorców, rodzic lub opiekun może szukać pomocy w innych miejscach.

Gdzie warto szukać pomocy?

 • u pedagoga lub psychologa szkolnego
 • w punktach konsultacyjnych programu Pomarańczowa Linia (infolinia 801 140 068 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00, pomoc online: pomoc@pomaranczowalinia.pl, strona internetowa: www.pomaranczowalinia.pl)
 • w placówkach leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
 • w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • w punktach informacyjno-konsultacyjnych
 • w ogólnopolskich lub działających lokalnie organizacjach pozarządowych (w tym stowarzyszeniach i fundacjach), które prowadzą na terenie wielu województw placówki oferujące pomoc nastolatkom używającym substancji psychoaktywnych, w tym m.in. stowarzyszenie MONAR, stowarzyszenie Powrót z U, Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii
 • w placówkach realizujących rekomendowane programy profilaktyczne (np. Fred Goes Net, Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców). Więcej informacji o rekomendowanych programach można znaleźć w zakładce Programy rekomendowane oraz na stronie www.programyrekomendowane.pl
 • w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych
 • w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (członkowie GKRPA mogą pomóc w znalezieniu informacji, gdzie w okolicy można otrzymać pomoc dla siebie i swojego dziecka; kontakt do GKRPA działającej w okolicy znajduje się na stronie Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy)
 • w grupach Alateen, stanowiących część Grup Rodzinnych Al-Anon (www.al-anon.org.pl/alateen/)

Mądra Ochrona: Przeczytaj również…

 1. Bezpieczeństwo na drodze – wychowanie, profilaktyka i edukacja

  Rodziców, nauczycieli, kierowców i kierowców zawodowych zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną opublikowane w broszurze (…)

  Mądra Ochrona
 2. Pandemia przemocy – nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

  Dzieci i młodzież ponownie doświadczają przymusowej izolacji. Edukacja odbywa się zdalnie, a to oznacza, że bezpośrednie kontakty uczniów (…)

  Mądra Ochrona
  Aneta Zdunek
 3. „Dobry wybór na początek” – nowy program profilaktyczny dla młodzieży

  Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstaje nowy program „Dobry wybór na początek”.

  Mądra Ochrona
 4. Dobre praktyki

  Podczas konferencji „Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień” (Warszawa, 2019) zorganizowanej przez Mazowieckie (…)

  Mądra Ochrona

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek

Nasz portal korzysta z anonimowych plików Cookies w celu świadczenia lepszej jakości usług. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.