Patotreści w Internecie – potencjalne skutki

Autorzy raportu z badań, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na temat rozpowszechnienia zjawiska patotreści w Internecie wskazują, że tak naprawdę niewiadomo jeszcze, jakie skutki przyniesie regularny czy częsty kontakt z patostreamami w przyszłości. Jest to cały czas nowe zjawisko. Można jednak podejrzewać, że nie będzie ono obojętne dla rozwoju postaw moralnych i wyobrażeń na temat świata wśród młodych odbiorców. Czytaj dalej

ArtykułyKarolina Van Laere

Niepokojące jest to, że dotyczy ono przede wszystkim bardzo młodych ludzi, którzy znajdują się dopiero na etapie kształtowania tożsamości i są bardziej uwrażliwieni na wpływy rówieśnicze. Zainteresowanie zachowaniami ryzykownymi, naturalnie pobudzona ciekawość związana ze zwiększoną produkcją dopaminy są częścią procesu dorastania. Młodzi ludzie ze względu zatem na moment rozwojowy, w którym się znajdują, są łatwym celem dla patostreamera. Wydaje się, że nadawcy potrafią skrzętnie wykorzystywać tę podatność, dając nastolatkom jednocześnie poczucie wpływu i własnej wyjątkowości. Autorzy nawiązują kontakt z odbiorcą, dają mu poczucie wpływu na przebieg akcji, skracają dystans i pokazują, że każdy może wymyślić sposób na zarabianie pieniędzy w Internecie. To wszystko może powodować, że młoda osoba będzie się czuła ważna, sprawcza i zachęcona do naśladowania podobnych zachowań. Co trzeciemu widzowi wydaje się, że tego typu materiały pokazują prawdziwe życie. Nietrudno sobie wyobrazić, że przy splocie niekorzystnych czynników ryzyka, takich jak: niestabilne więzi z rodzicami, problemy w nauce czy trudności w hamowaniu impulsów kontakt z patostreamem może prowokować do zachowań problemowych: przemocy, wczesnej inicjacji alkoholowej czy seksualnej (Patotreści w Internecie, 2019).

Zdaniem autorów raportu istnieje ryzyko, że patotreści mogą narażać młodych ludzi na przeżywanie trudnych emocji, a tym samym wpływać na nastrój (niezdrowo go obniżać lub pobudzać), wykształcać nieprawdzie przekonania dotyczące świata, ludzi i łączących ich relacji. Dotyczy to zwłaszcza przyzwolenia na stosowanie przemocy, nadużyć i seksualizacji kontaktu. W patostreamach pokazywany jest wynaturzony obraz relacji intymnej, gdzie druga osoba i seksualność są traktowane przedmiotowo. Tego typu świat może się wydawać niezrozumiały i zagrażający. Patostreamy mogą popychać do podejmowania krzywdzących dla siebie i innych zachowań oraz znieczulać na przemoc czy przedmiotowe traktowanie innych (Patotreści w Internecie, 2019).

Trzeba pamiętać, że choć autorami i odbiorcami patostreamów są bardzo młodzi ludzie, często nastolatkowie, samo zjawisko nie rodzi się w pustce, poza wpływem przekazu kulturowego dorosłych. Wydaje się raczej kontynuacją pojawiających się od kilku lat w mediach telewizyjnych programów typu reality show, które wręcz prześcigają się w pokazywaniu libacji alkoholowych, przedmiotowego traktowania uczestników przez siebie nawzajem, przypadkowych kontaktów seksualnych napędzających oglądalność. Korzyści czerpią z tego nie tylko producenci i stacje telewizyjne, ale i uczestnicy. Dla części z nich udział w tego typu programie staje się trampoliną do zdobycia popularności i medialnej kariery.

Strefa specjalisty: Przeczytaj również…

 1. Smoczek XXI wieku – mobilne urządzenia elektroniczne w życiu małych dzieci

  Korzystanie z urządzeń mobilnych przez ludzi stało się codziennością. Używamy ich w miejscu pracy, w szkole, w domu, w środkach komunikacji, (…)

  Strefa specjalisty
  Aneta Zdunek
 2. Parentyfikacja – skutki, rozpoznawanie i przeciwdziałanie

  Skutki parentyfikacji odbijają się właściwie w każdej sferze życia psychicznego i społecznego dziecka, potem już dorosłego. Dotyczy (…)

  Strefa specjalisty
 3. Parentyfikacja – ukryta forma przemocy dotykająca dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu i nie tylko

  Ucznia pracowitego, chętnego do pomocy innym, odpowiedzialnego, przygotowanego do zajęć, na którym zawsze możemy polegać, zwykliśmy stawiać (…)

  Strefa specjalisty
 4. Nadużywanie alkoholu w rodzinie a przemoc wobec dzieci i młodzieży

  W rodzinach z problem nadużywania alkoholu dochodzi do kumulowania się czynników ryzyka. Dzieci są bardziej narażone na doświadczanie przemocy (…)

  Strefa specjalisty

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek

Nasz portal korzysta z anonimowych plików Cookies w celu świadczenia lepszej jakości usług. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.