Słowniczek pojęć profilaktycznych cz. I

W profilaktyce odwołującej się do podstaw naukowych wyróżnia się strategie profilaktyczne. Strategie te dzieli się na wiodące i uzupełniające. Na podstawie badań ewaluacyjnych, poszczególnym strategiom przypisuje się różne zakresy oddziaływań (np. na młodzież). Czytaj dalej

Artykuły

Strategie profilaktyczne – podstawowe rozróżnienia

W profilaktyce odwołującej się do podstaw naukowych wyróżnia się strategie profilaktyczne. Strategie te dzieli się na wiodące i uzupełniające. Na podstawie badań ewaluacyjnych, poszczególnym strategiom przypisuje się różne zakresy oddziaływań (np. na młodzież). Wpływ ten niekiedy ogranicza się do zmiany w zakresie wiedzy, zaś stosowanie niektórych strategii pozwala na modyfikację przekonań odbiorców, czyniąc je bardziej prozdrowotnymi. Wreszcie najbardziej skuteczne strategie umożliwiają zmianę zachowań adresatów (np. dotyczących używania napojów alkoholowych). Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia i terminy dotyczące tego obszaru, podzielone na trzy części.

Strategia profilaktyczna to „(…) zgodny z teorią sposób postępowania, który ma na celu redukowanie wpływów czynników ryzyka dotyczących danego zachowania ryzykownego lub problemowego. Strategie profilaktyczne wykorzystane w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oddziałują na indywidualne, rodzinne i środowiskowe czynniki ryzyka. Ze względu na ich skuteczność można je podzielić na strategie wiodące i uzupełniające”.

Źródło: K. Ostaszewski, Kompendium wiedzy o profilaktyce, w: K. Ostaszewski, K. Okulicz-Kozaryn, Marcin J. Sochocki, M. Sokołowska, J. Szymańska, Jak zadbać o jakość w profilaktyce – System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, Fundacja ETOH, Warszawa 2016, s. 115.

Strategie profilaktyczne wiodące „(…) to takie, których zastosowanie przynosi pozytywne rezultaty potwierdzone w badaniach ewaluacyjnych. Wszystkie one mają mocne podstawy w koncepcjach teoretycznych wyjaśniających zachowania człowieka. W profilaktyce uniwersalnej i selektywnej należą do nich: praca z rodzicami (rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców), wsparcie mentorów, rozwijanie umiejętności życiowych, edukacja normatywna, budowanie więzi ze szkołą (i innymi instytucjami społecznymi), strategia interwencji w grupach ryzyka, minimalizowanie szkód zdrowotnych i społecznych”.

Źródło: K. Ostaszewski, Kompendium wiedzy o profilaktyce, w: K. Ostaszewski, K. Okulicz-Kozaryn, Marcin J. Sochocki, M. Sokołowska, J. Szymańska, Jak zadbać o jakość w profilaktyce – System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, Fundacja ETOH, Warszawa 2016, s. 116.

Strategie profilaktyczne uzupełniające „(…) przynoszą pozytywne efekty w połączeniu ze strategiami wiodącymi. Stosowane samodzielnie dają mieszane rezultaty, a niekiedy mogą powodować negatywne skutki uboczne, dlatego zaleca się łączenie ich ze strategiami wiodącymi. Do strategii uzupełniających należą: przekazywanie informacji, organizacja czasu wolnego, uczenie odporności na wpływy społeczne (trening umiejętności odmawiania), edukacja rówieśnicza i praca liderów rówieśniczych.”.

Źródło: K. Ostaszewski, Kompendium wiedzy o profilaktyce, w: K. Ostaszewski, K. Okulicz-Kozaryn, Marcin J. Sochocki, M. Sokołowska, J. Szymańska, Jak zadbać o jakość w profilaktyce – System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, Fundacja ETOH, Warszawa 2016, s. 116.

Opracowanie: Jac.

Strefa specjalisty: Przeczytaj również…

 1. Jak skutecznie wspierać ucznia z ADHD? Wskazówki dla nauczycieli

  Wspieranie osób nieneurotypowych jest jednym z najtrudniejszych zadań dla pedagogów i psychologów. ADHD obejmuje całe spektrum rozmaitych (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Pietrzak
 2. Stres w życiu nastolatków i sposoby radzenia sobie z nim

  Badania międzynarodowe HBSC cyklicznie dostarczają danych o kondycji psychofizycznej nastolatków w wieku 11–15 lat, m.in. na temat doświadczanego (…)

  Strefa specjalisty
 3. Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o wojnie w Ukrainie? Wskazówki dla nauczycieli i specjalistów

  Doświadczenia graniczne, jakimi są śmierć czy zagrożenie życia, a teraz wojna w Ukrainie, wywołuje w nas lawinę silnych emocji, w tym (…)

  Strefa specjalisty
 4. Zachowania ryzykowne młodzieży w spektrum autyzmu

  Według dostępnych badań szacuje się, że osoby ze spektrum autyzmu stanowią około 1–2% populacji. Nadal brakuje badań, które mogłyby (…)

  Strefa specjalisty
  dr Michał T. Handzel

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek