Interwencja w sytuacji agresji i przemocy rówieśniczej. Część II

Agresywne zachowania uczniów często zdarzają się podczas przerw, na korytarzu szkolnym lub na boisku. Nauczyciel powinien przede wszystkim przerwać tę sytuację, zadbać o bezpieczeństwo uczniów i własne, a tym samym przejąć kontrolę nad sytuacją. Czytaj dalej

ArtykułyDorota Macander

Interwencja w momencie trwania zachowania agresywnego (tzw. „gorącej agresji”)

Agresywne zachowania uczniów często zdarzają się podczas przerw, na korytarzu szkolnym lub na boisku. Nauczyciel powinien przede wszystkim przerwać tę sytuację, zadbać o bezpieczeństwo uczniów i własne, a tym samym przejąć kontrolę nad sytuacją. Kroki, które należy podjąć w tej sytuacji:

 • ocena sytuacji – interweniujący sprawdza, czy poradzi sobie samodzielnie, czy potrzebne jest wsparcie innych osób dorosłych. Jeśli tak, jak najszybciej sprowadza pomoc;
 • zatrzymanie sytuacji – należy zachować spokój, używać jasnych, krótkich komunikatów, działać zdecydowanie (nie oznacza to jednak np. wchodzenia między bijących się uczniów, które zagraża własnemu bezpieczeństwu);
 • unikanie zachowań eskalujących agresję – należy mówić wolniej i nie podnosić głosu, nie wypowiadać złośliwych, oceniających komentarzy;
 • przypomnienie o zasadach i konsekwencjach agresorowi;
 • zadbanie o bezpieczeństwo ofiary – zaopiekowanie się poszkodowanym uczniem.

Po rozwiązaniu bieżącej sytuacji trudnej należy postępować według dalszych kroków procedury przeciwdziałania przemocy w szkole, m. in. poinformować rodziców i dyrektora szkoły o zajściu, zaprosić na rozmowy interwencyjne kolejno wszystkie strony uczestniczące w konkretnym zdarzeniu.

Procedura postępowania w przypadku przemocy rówieśniczej powinna być opracowana w każdej szkole i placówce. Wzór takiej procedury dyrektorzy i nauczyciele znajdą w publikacji pt.: BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole. Warszawa 2017. MEN, dostępnej w wersji pdf na stronie ore.edu.pl lub portalu pn. bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

Interwencja specjalisty po uzyskaniu informacji o przemocy rówieśniczej lub zachowaniu agresywnym

W każdym przypadku, osoba prowadząca interwencję powinna zadbać o dobry klimat rozmowy, poprowadzić ją w dogodnych dla wszystkich stron warunkach (czas, miejsce itp.). Rozmowy interwencyjne należy prowadzić z ofiarą i sprawcą przemocy oraz ich rodzicami/opiekunami. Planując spotkanie z rodzicami warto pamiętać, że nie należy wysyłać zaproszenia na rozmowę za pośrednictwem dziecka. Ważne jest również, aby zaproszenie dotyczyło obojga rodziców każdego z dzieci (sprawcy i ofiary) – to oni zdecydują, kto przyjdzie do szkoły na rozmowę.

Bardzo ważnym aspektem profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej jest również wsparcie i edukacja świadków przemocy.

Na temat profilaktyki cyberprzemocy i interwencji w szkole warto przeczytać publikację: Wojtasik Ł (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, FDN, Warszawa.

 

Strefa specjalisty: Przeczytaj również…

 1. Jak skutecznie wspierać ucznia z ADHD? Wskazówki dla nauczycieli

  Wspieranie osób nieneurotypowych jest jednym z najtrudniejszych zadań dla pedagogów i psychologów. ADHD obejmuje całe spektrum rozmaitych (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Pietrzak
 2. Stres w życiu nastolatków i sposoby radzenia sobie z nim

  Badania międzynarodowe HBSC cyklicznie dostarczają danych o kondycji psychofizycznej nastolatków w wieku 11–15 lat, m.in. na temat doświadczanego (…)

  Strefa specjalisty
 3. Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o wojnie w Ukrainie? Wskazówki dla nauczycieli i specjalistów

  Doświadczenia graniczne, jakimi są śmierć czy zagrożenie życia, a teraz wojna w Ukrainie, wywołuje w nas lawinę silnych emocji, w tym (…)

  Strefa specjalisty
 4. Zachowania ryzykowne młodzieży w spektrum autyzmu

  Według dostępnych badań szacuje się, że osoby ze spektrum autyzmu stanowią około 1–2% populacji. Nadal brakuje badań, które mogłyby (…)

  Strefa specjalisty
  dr Michał T. Handzel

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek