Motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności. Pomocnik socjoterapeuty. Cz. IV

W pracy z grupą przydatna może okazać się Metoda Zdobywania Sprawności, opracowana w placówce socjoterapeutycznej Świetlica Świętego Mikołaja w Gdyni. Wykorzystuje ona ideę zdobywania sprawności przez harcerzy. Czytaj dalej

ArtykułyAnna Dąbkowska

W metodzie tej wychowawca lub socjoterapeuta opracowuje tablicę sprawności w oparciu o diagnozę potrzeb grupy oraz poszczególnych podopiecznych. Bierze również pod uwagę zainteresowania dzieci. Dla przykładu: jeśli w grupie są osoby mające trudność z koncentracją uwagi, w metodzie tej można zaproponować dzieciom zdobywanie sprawności: Mistrz skupienia. Dziecku, które nie radzi sobie z historią, warto polecić sprawność: Historyk. Na tablicy sprawności zostawiamy kilka wolnych miejsc na nowe pomysły, jakie może zaproponować zarówno wychowawca, jak i dzieci. Należy dokładnie spisać wymogi poszczególnych sprawności, czyli warunki, jakie trzeba spełnić, aby daną sprawność zdobyć. Wychowawca wybiera dzień i moment zajęć, np. każdy wtorek po posiłku, na wybór sprawności przez dzieci i ich omówienie oraz inny dzień na ich prezentację.

Wybór sprawności powinien mieć charakter dobrowolny. Dzieci samodzielnie decydują, czy i jaką sprawność chcą rozwijać. Mogą jednak słuchać rad grupy i wychowawców co do tego, jaka sprawność byłaby dla nich najbardziej przydatna. Rolą wychowawcy oraz innych opiekunów jest przypominanie dzieciom o podjętych wyzwaniach, pomoc w realizacji niektórych wymogów sprawności, kibicowanie im, wyrażanie wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu, okazywanie szczególnego wsparcia w chwilach zwątpienia. Wybór, realizacja niektórych wymogów sprawności i ich zaliczenie odbywa się na forum grupy. Grupa pełni rolę wspierającą i motywującą poszczególnych członków poprzez towarzyszenie, dopingowanie, składanie gratulacji. Bardzo istotna jest możliwość autoprezentacji przed rówieśnikami, gdyż stanowią oni ważną grupę odniesienia, tym istotniejszą, im dziecko jest starsze.

Poniżej w tabeli zostały wyróżnione sprawności, które mogą pomóc w opanowaniu przez dzieci przykładowych umiejętności.

 • Dostrzeganie własnych zalet, zdolności, sukcesów – Autobiografista
 • Aktywne słuchanie. Koncentrowanie uwagi – Mistrz skupienia
 • Wytrwałość w nauce historii. Korzystanie z proponowanego wsparcia – Historyk
 • Skupienie i zaangażowanie podczas wycieczek – Turysta

Wymogi poszczególnych sprawności należy dostosować do wieku i możliwości dzieci. Tabela przedstawia przykładowe wymogi sprawności przyjęte w Metodzie Zdobywania Sprawności.

Autobiografista

 • Pomyśli o swoich największych zdolnościach i osiągnięciach.
 • Zapyta o nie wychowawców, rodziców i najlepszych kolegów lub koleżanki.
 • Spisze zebrane przemyślenia i opinie w opowiadaniu „Taki jestem!” na jedną stronę z zeszytu.
 • Wraz z wychowawcą ułoży i przeprowadzi ćwiczenia dla wszystkich dzieci w grupie, które pomogą im odkryć ich mocne strony.

Mistrz skupienia

 • Przejdzie indywidualny trening skupienia i aktywnego słuchania u wychowawcy.
 • Zdobyte umiejętności postara się wykorzystywać podczas grupowych rozmów.
 • Stara się słuchać wypowiedzi innych tak, żeby móc je powtórzyć, o co od czasu do czasu poprosi go wychowawca.
 • Gdy chce zabrać głos, podnosi rękę.

Historyk

 • Dwa razy w tygodniu po 40 min. uczy się historii z wychowawcą lub wolontariuszem w świetlicy.
 • Uczy się historii podczas czasu przeznaczonego na naukę, jeśli wcześniej skończy odrabiać lekcje.
 • Powie nauczycielowi w szkole, że zdobywa w świetlicy sprawność Historyk i poprosi go o wsparcie w zapisywaniu prac domowych i dat sprawdzianów.
 • Gdy zbliża się sprawdzian lub potrzebuje lepiej coś zrozumieć i powtórzyć, prosi wychowawcę o dodatkową pomoc.

Turysta

 • Zbierze informacje na temat planowanej wycieczki: data, godzina, opis miejsca, środek transportu, atrakcje, ekwipunek, plan wyjazdu.
 • Spisze zasady zachowania właściwe dla danej wycieczki.
 • Zanotuje te informacje i przedstawi wraz z wychowawcą grupie.
 • Podczas wycieczki podejmie rolę przewodnika: będzie informować o kolejnych punktach wyprawy, opisywać miejsca i atrakcje, odpowiadać na pytania.

Dobrze, aby dzieci miały swobodny dostęp do tablicy sprawności podczas zajęć. Mogą wziąć udział w jej przygotowywaniu i ozdabianiu. Im więcej sprawności będą miały do wyboru, tym większa szansa, że każde dziecko znajdzie dla siebie coś interesującego, bądź wpisującego się w jego aktualne potrzeby. Jeśli dziecko zdobywa sprawność ważną z punktu widzenia funkcjonowania w domu lub w szkole, wychowawca wraz z dzieckiem powinni współpracować odpowiednio z rodzicami lub nauczycielami. Sprawności zdobyte przez dzieci warto zaznaczać, np. w specjalnie stworzonych w tym celu indywidualnych albumach osiągnięć i umiejętności.

Strefa specjalisty: Przeczytaj również…

 1. Jak skutecznie wspierać ucznia z ADHD? Wskazówki dla nauczycieli

  Wspieranie osób nieneurotypowych jest jednym z najtrudniejszych zadań dla pedagogów i psychologów. ADHD obejmuje całe spektrum rozmaitych (…)

  Strefa specjalisty
  Paulina Pietrzak
 2. Stres w życiu nastolatków i sposoby radzenia sobie z nim

  Badania międzynarodowe HBSC cyklicznie dostarczają danych o kondycji psychofizycznej nastolatków w wieku 11–15 lat, m.in. na temat doświadczanego (…)

  Strefa specjalisty
 3. Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o wojnie w Ukrainie? Wskazówki dla nauczycieli i specjalistów

  Doświadczenia graniczne, jakimi są śmierć czy zagrożenie życia, a teraz wojna w Ukrainie, wywołuje w nas lawinę silnych emocji, w tym (…)

  Strefa specjalisty
 4. Zachowania ryzykowne młodzieży w spektrum autyzmu

  Według dostępnych badań szacuje się, że osoby ze spektrum autyzmu stanowią około 1–2% populacji. Nadal brakuje badań, które mogłyby (…)

  Strefa specjalisty
  dr Michał T. Handzel

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek