Niebotak.pl – nowa odsłona

1 czerwca 2022 r. uruchomiona została nowa wersja strony internetowej dla młodzieży niebotak.pl. Zamieszczane tam materiały służą odbiorcom do poszerzania wiedzy na temat zagadnień psychologicznych bliskich procesowi dorastania. Czytaj dalej

Aktualności

Celem strony jest rozwijanie kompetencji młodych ludzi, które mają znaczenie w przeciwdziałaniu różnym zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Materiały ze strony mogą być wykorzystywane przez wychowawców, nauczycieli i pedagogów podczas zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Stronę, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, opracowała Fundacja Poza Schematami.

Wiarygodne i ciekawe źródło

Młodzież poszukująca w sieci informacji dotyczących różnych aspektów dorastania może trafiać na treści, które nie mają podstaw naukowych, powielają niebezpieczne stereotypy lub zawierają informacje propagujące zachowania antyzdrowotne. Niebotak.pl jest jednym ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł wiadomości dostosowanych do potrzeb młodych odbiorców. Strona sprofilowana jest tak, aby budzić zainteresowanie, przyciągać uwagę nastolatków. Publikowane treści służą skłonieniu młodych odbiorców do autorefleksji i wsparcia ich w znajdowaniu zdrowych dla siebie rozwiązań w trudnych, a także zwykłych, codziennych sytuacjach.

Materiały zamieszczone na stronie podlegały konsultacji merytorycznej prowadzonej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu promocji zdrowia psychicznego oraz czynników ryzyka i chroniących dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ponadto podczas opracowywania koncepcji strony, układu, grafik itp. prowadzono badania ewaluacyjne wśród różnych grup młodzieży – potencjalnych odbiorców. Ich celem było sprawdzenie, czy proponowane rozwiązania znajdują uznanie młodych ludzi, są dla nich czytelne i atrakcyjne.

Zawartość strony

Materiały dostępne na stronie skoncentrowano wokół kilku wiodących tematów: pomocy psychologicznej, rozwoju osobistego, zachowań ryzykownych, w tym używania alkoholu. Oprócz artykułów, na stronie dostępne są interaktywne zadania, które w atrakcyjny sposób przybliżają młodym odbiorcom treści profilaktyczne (np. na temat działania alkoholu, relacji interpersonalnych). Wkrótce dostępne będą także filmy animowane. Ich zadaniem będzie, w przystępnej formie, zaprezentowanie podstawowych treści poruszanych na stronie.

Ale to nie wszystko…

Oprócz młodych odbiorców adresatami są też dorośli – specjaliści pracujący z uczniami w szkołach i innych instytucjach oświatowych. W tym roku zostaną przygotowane materiały dla kadry pedagogicznej. Opracowywane są dwie broszury skierowane do nauczycieli i specjalistów pracujących z młodzieżą w wieku 12–14 lat (klasy VI–VIII szkół podstawowych) i 15–17 lat (szkoły ponadpodstawowe). Obie broszury zawierają scenariusze zajęć z uczniami, korzystające z „niebotakowych” materiałów. Każdy scenariusz przeznaczony będzie do realizacji podczas jednej lub dwóch lekcji.

Zachęcamy do korzystania ze strony i promowania niebotak.pl wśród młodych ludzi.


Opr. red.

Mądra Ochrona: Przeczytaj również…

 1. Ruszyła kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”

  25 października 2022 r., konferencją prasową, została zainaugurowana kampania społeczna „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

  Mądra Ochrona
 2. Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Pakiet publikacji do pobrania dla rodziców

  Pojawienie się zachowań ryzykownych w okresie dorastania, w sposób oczywisty, budzi w rodzicach/opiekunach niepokój o nastoletnie dziecko. (…)

  Mądra Ochrona
 3. „Moje życie, mój wybór” – propozycja dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim

  Nauczyciele i pedagodzy adresując działania profilaktyczne do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zwykle muszą sami wymyślać narzędzia (…)

  Mądra Ochrona
 4. Bezpieczeństwo na drodze – wychowanie, profilaktyka i edukacja

  Rodziców, nauczycieli, kierowców i kierowców zawodowych zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną opublikowane w broszurze (…)

  Mądra Ochrona

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek